LINKER

Info fra Stortinget:
www.stortinget.no

 

Info fra regjering og departementene:
www.regjeringen.no

 

Lovdata:
www.lovdata.no

 

Domstolene:
www.domstol.no

 

Sivilombudsmannen:
www.sivilombudsmannen.no

Info fra Norges Jurisforbund og Advokatforeningen:
www.advokatenhjelperdeg.no

 

Generell side med linker til offentlige etater:
www.norge.no

 

www.udi.no